پروژه شبیه‌ سازی دومینو در آباکوس (شامل گزارش کار و فایل های تحلیل)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
نام محصول دانلودی: پروژه شبیه‌ سازی دومینو در آباکوس (شامل گزارش کار و فایل های تحلیل)

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

دانلود پروژه شبیه‌ سازی دومینو در آباکوس (شامل گزارش کار و فایل های تحلیل)، توضیحات: در این پروژه، چگونگی استفاده از General contact در یک شبیه‌سازی همراه با تعداد زیادی جسم در تماس استفاده خواهیم کرد. در این مثال فرض می‌شود که 75

ادامه مطلب