فایل شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان غربی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان غربی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان غربی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

شیپ فایل رودخانه های استان آذربایجان غربی. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه ی نقشه “آبراهه های” منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

ادامه مطلب