دانلود (تحقيق اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تحقيق اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

خلاصه: آزمایشات ریخته گری برای توليد چدنهای خاکستری باترکيباتی در محدوده(درصد وزنی): Fe–3.2C–wCu–xMo–yMn–zSi که w = 0.78–1.79, x = 0.11–1.17, y = 0.68–2.34 و z = 1.41–2.32 انجام شده است. اين عناصر کليدی بطور سيستماتيک در طی ريخته گری ماسه ای بصورت ميلگردهای با قطر 30-mm برای ارزيابی تاثيرشان بر

ادامه مطلب