دانلود آب بند های غیر تماسی – خرید آنلاین و دریافت

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: آب بند های غیر تماسی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

نشتی روغن در هرنقطه از سیستم هیدرولیك موجب كاهش بازده وافزایش افت توان می گردد به دلیل وجود مقداری لقی استاندارد در اكثر اجزاء سیستم هیدرولیك ، وجود نشتی داخلی اجتنآب ناپذیر است با افزایش مقادیر این لقی ها در اثر سایش قطعات درگیر، نشتی به تدریج افزایش یافته وضمن به هدر رفتن مقداری از توان سیستم موجب

ادامه مطلب